Semináře OK Plus

Konsolidační balíček a ukončení roku 2023

Obsah:

  • Změny plynoucí z konsolidačního balíčku ve vztahu k osvobozeným příjmům, příjmům ze závislé činnosti, ostatním příjmům a změny v uplatňování výdajů.

  • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, novinky v paušální dani a paušálním režimu, povinné evidence v paušálním režimu.

  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, praktické příklady při prodeji nemovité věci při použití na bytovou potřebu, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, příspěvek na solidární domácnost v roce 2023, krátkodobý nájem a uplatnění výdajů procentem z příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjem z nájmu movitých věcí, nezdanitelné části ZD – dary, úroky na bytovou potřebu, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).

  • Další praktické poznatky na dani z příjmů fyzických osob (pojem bydliště, , problematika fotovoltaických elektráren, změna ve způsobu uplatnění výdajů v rámci jednoho zdaňovacího období, mimořádné odpisy, aj.)

  • Zajímavosti z judikatury a praxe, závěry z jednání s Komorou daňových poradců

  • Dotazy a diskuse

 

 

Datum konání:

28. února 2024

Přednášející:

Ing. Jindřich Klaška – vedoucí pobočky Specializovaného finančního úřadu v Brně

Místo konání:

Klubovna  Kulturního centra, Nádražní 397, Česká Třebová

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence 9:00 – 13:00 přednáška

Cena semináře:

Kč 1 600,- (pro držitele věrnostní karty sleva 50,- Kč/osobu)

V ceně jsou zahrnuty pracovní materiály a malé občerstvení. Nejsem plátce DPH.

Nabízíme:

Prodej odborné literatury a publikací k novelám zákonů v místě konání semináře nebo v naší kanceláři: Staré náměstí 47, Česká Třebová

Organizační pokyny:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 21. února 2024 na adresu:

Mgr. Lenka Kratochvilová - Agentura OK plus, Staré náměstí 47,

560 02 Česká Třebová nebo e-mail: seminare@seminareokplus.cz IČO: 62039407

Tel., fax: 465 533 289 http//www.seminareokplus.cz

Upozornění:

Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet. Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Platbu poukažte:

MONETA BANK, a. s. Česká Třebová, č. ú.: 183288018/0600 VS 2404

Doklad o zaplacení obdržíte u prezence v den konání semináře.

Novinky na email

Zaregistrujte si svůj email a budeme Vám posílat aktuální informace o seminářích.

Jste zde: Home Semináře 2024 Konsolidační balíček a ukončení roku 2023