Semináře OK Plus

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZPRACOVÁNÍ DPFO ZA ROK 2022 AKTUALITY PRO ROK 2023

Obsah:

  • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, paušální daň a paušální režim, ukončení paušálního režimu, přechod na paušální daň a zpět, evidence v paušálním režimu

  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku- vliv zahrnutí stavby do obchodního majetku, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, ocenění nemovitých věcí, nabytí nemovité věci děděním - § 10/5 ZDP, přerušení časového testu u příjmů z prodeje akcií, příjem v zahraniční měně a k němu uplatněné výdaje, peněžitý příspěvek na stravování, krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy ze spoluvlastnictví a výdaje k těmto příjmům, příjmy spolupracující osoby, nezdanitelné čísti ZD – dary, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).

  • Další věcné změny v daních z příjmů (mimořádné odpisy, poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely - nízkoemisní vozidla, uplatnění úroků z úvěrů nově, okamžik vzniku jiného majetkového prospěchu, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)

  • Lex Ukrajina a dopady do daní (příspěvek na solidární domácnost, výdaje na dar aj.)

  • Zajímavosti z judikatury a praxe a závěry z jednání s Komorou daňových poradců 

 

 

 

Datum konání:

1. března 2023

Přednášející:

Ing. Jindřich Klaška vedoucí pobočky Specializovaného finančního úřadu v Brno               

Místo konání:

Klubovna Kulturního centra, Nádražní 397, Česká Třebová

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence 9:00 – 13:00 přednáška

Cena semináře:

Kč 1 600,- (pro držitele věrnostní karty sleva 50,- Kč/osobu)

V ceně je zahrnuto malé občerstvení. Nejsem plátce DPH.

Organizační pokyny:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 22. února 2023 na adresu:

Mgr. Lenka Kratochvilová - Agentura OK plus, Staré náměstí 47,

560 02 Česká Třebová nebo e-mail: seminare@seminareokplus.cz IČO: 62039407

Tel.: 465 533 289 http//www.seminareokplus.cz

Upozornění:

Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet. Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Platbu poukažte:

MONETA BANK, a. s. Česká Třebová, č. ú.: 183288018/0600 VS 2304

Doklad o zaplacení obdržíte u prezence v den konání semináře.

Novinky na email

Zaregistrujte si svůj email a budeme Vám posílat aktuální informace o seminářích.

Jste zde: Home Semináře 2023 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZPRACOVÁNÍ DPFO ZA ROK 2022 AKTUALITY PRO ROK 2023