Semináře OK Plus

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ 2022 A NOVINKY PRO ROK 2023

Obsah:

Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2022 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená).

  • daňové novinky týkající se hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na účetnictví (např. mimořádné odpisy hmotného majetku, přeřazení ze 3. odpisové skupiny do 2. odpisové skupiny a vliv na daňové odpisy tzv. wallboxů, tj. dobíjecích stanic elektromobilů a hybridních vozidel)

  • dopady invaze na Ukrajinu (peněžité i nepeněžité dary; likvidace a následné prohlášení konkurzu Sberbank; pohledávka versus peněžní prostředky, opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení)

  • dopad významné novely daně silniční do účetnictví podnikatelských subjektů

  • novela zákona o evidenci skutečných majitelů s účinností od 1.10.2022 a její dopady na tzv. „povinné osoby“, tj. účetní, daňové poradce a auditory

  • informace o tvorbě nového zákona o účetnictví

  • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

 

Datum konání:

7. prosince 2022

Přednášející:

Ing. Jana Pilátová-auditorka, daňová poradkyně               

Místo konání:

Zasedací místnost Kulturního centra, Nádražní 397, Česká Třebová

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence 9:00 – 14:00 přednáška

Cena semináře:

Kč 1 600,- (pro držitele věrnostní karty sleva 50,- Kč/osobu)

V ceně je zahrnuto malé občerstvení. Nejsem plátce DPH.

Organizační pokyny:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 1. prosince 2022 na adresu:

Mgr. Lenka Kratochvilová - Agentura OK plus, Staré náměstí 47,

560 02 Česká Třebová nebo e-mail: seminare@seminareokplus.cz IČO: 62039407

Tel.: 465 533 289 http//www.seminareokplus.cz

Upozornění:

Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet. Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Platbu poukažte:

MONETA BANK, a. s. Česká Třebová, č. ú.: 183288018/0600 VS 2210

Doklad o zaplacení obdržíte u prezence v den konání semináře.

Novinky na email

Zaregistrujte si svůj email a budeme Vám posílat aktuální informace o seminářích.

Jste zde: Home Semináře 2022