UDÁLOSTI ROKU 2021 A JEJICH DOPAD DO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

Obsah:

  • daňové novinky týkající se hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na účetnictví (mimořádné odpisy hmotného majetku, zvýšení finančního limitu ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč při pořízení hmotného majetku nebo provedení jeho technického zhodnocení, zrušení daňové kategorie nehmotný majetek, odpisový plán, povinná úprava vnitropodnikových směrnice, dopad do odložené daně)

  • živelné pohromy, peněžité i nepeněžité dary

  • dotace a jejich daňový a účetní režim, nový rejstřík dotací

  • novela zákona o obchodních korporacích a její vliv na účtování na kapitálové účty (skupina účtů 41x – 43x)

  • evidence skutečných majitelů a její dopady na rozhodování a následné účtování o podílech na zisku

  • informace o tvorbě nového zákona o účetnictví

  • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

 

Datum konání:

7. prosince 2021

Přednášející:

Ing. Jana Pilátová-auditorka, daňová poradkyně                                   

Místo konání:

Zasedací místnost, Nádražní 397, Česká Třebová

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence 9:00 – 14:00 přednáška

Cena semináře:

Kč 1 400,- (pro držitele věrnostní karty sleva 50,- Kč/osobu)

V ceně jsou zahrnuty pracovní materiály a malé občerstvení. Nejsem plátce DPH.

Nabízíme:

Prodej odborné literatury a publikací k novelám zákonů v místě konání semináře nebo v naší kanceláři: Staré náměstí 47, Česká Třebová

Organizační pokyny:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 1. prosince 2021 na adresu:

Mgr. Lenka Kratochvilová - Agentura OK plus, Staré náměstí 47,

560 02 Česká Třebová nebo e-mail: seminare@seminareokplus.cz IČO: 62039407

Tel., fax: 465 533 289 http//www.seminareokplus.cz

Upozornění:

Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet. Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Platbu poukažte:

MONETA BANK, a. s. Česká Třebová, č. ú.: 183288018/0600 VS 2110

Doklad o zaplacení obdržíte u prezence v den konání semináře.