CESTOVNÍ NÁHRADY v roce 2021

Obsah:

 • Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.

 • Základní ustanovení zákoníku práce a DPFO týkající se cestovních náhrad.

 • Kdy se jedná o pracovní cestu, sjednání pravidelného pracoviště, typy cestovních náhrad.

 • Podmínky pracovní cesty, zahraniční a tuzemské pracovní cesty.

 • Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě, krácení, poskytnutí bezplatného jídla, stravné, stravenkový paušál, stravenky

 • Náhrady jízdních výdajů u zaměstnanců i podnikatelů, uplatnění paušální výdaj na PHM.

 • Rozdíly u poskytování CN v pracovním poměru a při pracích konaných mimo prac.poměr

 • Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance, vedlejší výdaje pracovní cesty.

 • Paušalizace cestovních náhrad, stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady.

 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pracovní doba při pracovních cestách.

 • Neplatný právní úkon – zaměstnanec, odvolání z dovolené, vazba na zákoník práce.

 • „Knihy jízd“, kurzy pro přepočet měn při vyúčtování.

 • Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).

 • Stručně problémy se sil. daní při prac. cestách, nejčastější chyby při uplatňování CN

 • Diskuse a odpovědi na dotazy

 

Diskuse a odpovědi na dotazy

 

 

Datum konání:

2. listopadu 2021

Přednášející:

Ing. Iva Rindová – FÚ pro Královéhradecký kraj                                      

Místo konání:

Zasedací místnost Kulturního centra, Nádražní 397, Česká Třebová

Časový rozvrh:

8:30 - 9:00 prezence 9:00 – 13:00 přednáška

Cena semináře:

Kč 1 400,- (pro držitele věrnostní karty sleva 50,- Kč/osobu)

V ceně jsou zahrnuty pracovní materiály a malé občerstvení. Nejsem plátce DPH.

Nabízíme:

Prodej odborné literatury a publikací k novelám zákonů v místě konání semináře nebo v naší kanceláři: Staré náměstí 47, Česká Třebová

Organizační pokyny:

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 26. října 2021 na adresu:

Mgr. Lenka Kratochvilová - Agentura OK plus, Staré náměstí 47,

560 02 Česká Třebová nebo e-mail: seminare@seminareokplus.cz IČO: 62039407

Tel., fax: 465 533 289 http//www.seminareokplus.cz

Upozornění:

Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet. Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.

Platbu poukažte:

MONETA BANK, a. s. Česká Třebová, č. ú.: 183288018/0600 VS 2107

Doklad o zaplacení obdržíte u prezence v den konání semináře.